Seabird 2 - "Övergreppet" (2022) - Kortfilm (klicka för att se filmen) 

Utvald och visad på Sundsvall Filmfest 2022

Vanligtvis präglas relationen mellan en psykolog/terapeut och människan som sökt hjälp av trygghet och samförstånd. Ett formellt eller informellt avtal ingås. Jag betalar dig för att hjälpa mig. Jag öppnar mig för dig med mina problem och du har tystnadsplikt. I relationen ingår inga andra parter, jag kan själv välja att avbryta terapin när jag vill, och jag behöver bara berätta så mycket eller så lite jag vill. I den här relationen finns en inbyggd respekt för människans inre värld.

När företag tar in organisationskonsulter t ex på grund av problem med relationer mellan chef och medarbetare faller detta kontrakt medan elementet av sårbarhet kvarstår. Arbetsgivare och HR blir (ofta frånvarande) parter i relationen, de anställda befinner sig automatiskt i underläge. Tillit och valfrihet är plötsligt inte självklara. Inte heller vem som tar hand om det som väcks till liv i människors inre.

Filmen utspelas i ett slutet konferensrum utan fönster, i miniatyr efter verklig förlaga. Miniatyrnallar sitter i ring på kontorsstolar.

Företagskonsulten/psykologen är inte längre närvarande men hon har lämnat kvar sina skor, sin dator och sina glasögon. De förblir där de lämnats på konferensrummets golv medan den övriga inredningen och deltagarna sakta förvandlas till kaos runtom.

Filmen illustrerar sårbarheten i en situation där de anställda lämnas kvar med sina känslor av kaos och förvirring efter att konsulten gått hem efter avslutat uppdrag. Arbetsgivaren lyser med sin frånvaro förutom ett par tomma skor som är bortvända från gruppen.

Konstnärlig idé och regi: Åsa Jaktlund

Kamera, klipp, färgläggning: Daniel Rundkvist