Closer - "Anslagstavlan"(2013)-Installation/Bildspel

Anslagstavlan

Anslagstavlan satte jag upp i min trappuppgång under två veckor. På tavlan finns fanns en "känslokarta". Där kunde man helt anonymt placera en knappnål närmast den känsla man hade för stunden, när man kom in eller gick ut. Tavlan satt uppe under två veckor och dokumenterades varje dag för att sedan nollställas. Känslokartan byggde på forskning om på hur känslor grupperar sig men med fri tolkning.

Anslagstavlan handlar om närhet och distans och om hur vi har valt att bo så nära andra men ändå ofta har så stora avstånd mellan oss. Oavsett vilket så tycker att det är fint på något sätt och något som bör respekteras högt. Jag dokumenterade något som var väldigt intimt och personligt utan att göra minsta intrång i mina grannars liv. Ingen behövde yttra ett ord. Samtidigt kunde vi se något väldigt fint nämligen hur huset mådde under två veckor.